Arboretum autohtonog, ljekovitog, aromatičnoga i začinskog bilja u Istarskoj županiji

13.jpg

Ciljevi projekta

 • Stvaranje jedinstvene istarske i hrvatske robne marke.
 • Trajna edukacija stanovništva.
 • Obogaćivanje Hrvatske turističke ponude.
 • Rast ugleda Hrvatske u svijetu.
 • Otvaranje tržišta malim proizvođačima originalnih istarskih tradicionalnih proizvoda kroz jedinstvenu i snažnu robnu marku "Aromatica".
 • Pokretanje cijelog niza gospodarskih aktivnosti u Istarskoj županiji vezanih uz aktivnosti u arboretumu Histria Aromatica.
 • Nakon zaživljavanja projekta Histria Aromatica i provjere gospodarske opravdanosti, ponuditi čitav model drugim turističkim destinacijama.

Sažetak projekta "HISTIRA AROMATICA"

Na izuzetno atraktivnoj lokaciji površine od 60.000 m2 do 120.000 m2 zaživjet će jedinstven arboretum autohtonoga, ljekovitog, aromatičnoga i začinskog bilja koji će se financijsko-gospodarski samoodržavati. Uz minimalno zadiranje u okoliš, oplemenit će se i sačuvati danas zapušten prostor, pa uz istaknutost biljnih vrsta na terenu (crnogorične i bjelogorične šume te livada) organizirat će se vrtovi i plantaže od 1 do 5000 m2 s ljekovitim, aromatičnim i začinskim biljem.

Poštivajući konfiguraciju terena i raznolikost od dvjestotinjak biljnih vrsta, izgradit će se šetnice, stazice i putići s klupicama i sjenicama za odmor i promatranje kako biljnih vrsta tako vizure mora i otoka. Uz eventualno postojeće suhozidove u istom stilu (kamen i živa ograda -istarska šuma), na rubnim dijelovima arboretuma izgradit će niz kamenih kućica za prezentacije kako filozofije tako i sadržaja arboretuma "HISTRIA AROMATICA". Svi sadržaji i ponude postavit će se po tjednima kroz cijelu godinu, npr. "tjedan lavande", "tjedan kadulje", "tjedan bakinih sapuna", "tjedan fitoterapije i aromaterapije", itd. Svi postupci i tehnologije bit će oglednog (manufakturno-muzejskog) tipa, zasnovani na tradiciji i starogalenskim recepturama hrvatskog ljekarništva i zanatstva, što će doprinijeti prepoznavanju i ugledu Hrvatske u svijetu.

1.jpg

Neke od činjenica na kojima se temelji ovaj prijedlog:

 • Hrvatska posjeduje vrlo bogatu floru koja je u odnosu na ostale zemlje minimalno zagađena. - Samo Istarska županija posjeduje floru od preko 1500 biljnih vrsta.
 • Neke su biljne vrste posebne i nalazimo ih samo u našem području (autohtonost) što je u povijesti poslužilo promoviranju Hrvatske u svijetu (dalmatinska kadulja i dalmatinski buhač). Nažalost, danas je promet tih vrsta sveden na minimum.
 • Duga je tradicija sakupljanja, uzgoja i preradbe ljekovitog bilja u Hrvatskoj, što potkrepljuje utemeljenje prvih ljekarni u Europi (Zadar, Dubrovnik već 1317. godine).
 • Pripravci na biljnoj osnovi su odavno poznati kao zdravstvene djelotvorne tvari što je kroz povijest znanstveno vrlo opsežno potkrijepljeno.
 • Pokret povratka prirodi, kao i snažno ekološko osvješćivanje pučanstva, polučuje povećanje potrošnje proizvoda na biljnoj osnovi.