Opće odredbe i uvjeti korištenja
Internetske stranice www.aromatica.hr u vlasništvu su tvrtke Bioaromatica d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, Hrvatska, OIB: 22129714117. Posjetitelj internetskih stranica pristaje na primjenu ovdje navedenih Uvjeta korištenja, kao i svih važećih zakona i pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Bioaromatica d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju Aromatica asortimana robe koja se nalazi u web ponudi.

Kupovina
Usluge Aromatica web shopa možete koristiti nakon što se registrirate kao Korisnik. Registracijom pristajete na uvjete prodaje i dostave te na uvjete korištenja. Za registraciju je nužno upisati ispravnu email adresu. Korisnik Aromatica web shopa može biti samo punoljetna osoba sa punom poslovnom sposobnosti. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju. Registracija omogućava pohranu podataka koji će se pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, novim proizvodima te akcijama i popustima. Korisnik kupuje proizvode u Aromatica web shopu na naćin da ih odabere temeljem slike i osnovnog opisa proizvoda. Narudžba proizvoda vrši se elektronskim putem, dodavanjem proizvoda u košaricu. Proizvod se smatra naručenim kad je dovršen cjelokupan postupak narudžbe. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama a prilikom kupovine nudi se cijena i u eurima i dolarima. Cijena dostave obračunava se na kraju postupka narudžbe. Bioaromatica d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. Aromatica web shop dostupan je 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu.

Plaćanje
Online kupovinu proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske i inozemstva. Prilikom korištenja www.aromatica.hr internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. U suprotnom, Prodavatelj je ovlašten uskratiti korisniku pristup ili ostvarenje usluga koje istima nudi.
Naručene proizvode i dostava mogu se platiti prema modelu kojeg izaberete tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti: jednokratnim online plaćanjem putem PayWay-a (za inozemne kupce i kupce Republike Hrvatske) te jednokratnim plaćanjem na transakcijski račun (samo za kupce na području Republike Hrvatske). Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ako se naručena roba isporučuje u više paketa).
Bioaromatica d.o.o. omogućuje svojim kupcima plaćanje sljedećim kreditnim i debitnim karticama jednokratno:
• American Express
• Mastercard
• Visa

Dostava
Dostava naručene robe se vrši putem dostavne službe. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Bioaromatica d.o.o. će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv. Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, Bioaromatica d.o.o. isporučuje u najkraćemu mogućem roku. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno, tražiti izradu Zapisnika o oštećenju ukoliko pošiljku preuzima u dostavnom uredu te odbiti preuzeti pošiljku. U tom slučaju se pošiljka vraća prodavatelju. Kupljeni proizvodi šalju se u roku od 2 do 3 radna dana i dostavlja u roku 1-2 radna dana od slanja za većinu destinacija u Hrvatskoj (za otoke i manja mjesta, pošiljke se dostavljaju prema rasporedu dostavne službe). Za inozemne dostave rok isporuke je sljedeći:
Austrija, Njemčka, Italija Nizozemska, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Češka: (1-4) dana
Poljska, Lichtenstein, Švicarska, Belgija, Luksemburg, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Litva, Latvija, Estonija, Švedska, Grčka, Finska, Francuska, Turska: (4-7) dana
Rumunjska, Bugarska, Danska, Velika Britanija, Irska, Norveška, Španjolska, Portugal, Cipar, Malta, Vatikan, San Marino, Monako, Andora, Gibraltar: (5-7) dana
Sjeverna i Južna Amerika i ostatak svijeta: 3 tjedna

Vrijeme slanja i dostave/isporuke paketa se u slučaju blagdana i državnih praznika prebacuje na prvi sljedeći radni dan. Rokovi isporuke su informativnog karaktera te su podložne promjenama.

Cijena dostave
Cijena dostave obračunava se na kraju postupka narudžbe. Korisnik sam snosi troškove dostave do vrijednosti narudžbe od 300,00 kuna. Za narudžbe iznad 301,00 kune s dostavom na području Republike Hrvatske, troškove dostave snosi Bioaromatica d.o.o.

Cijene dostave za tuzemnu i inozemnu kupnju možete pogledati ovdje
Cijene su informativnog karaktera te su podložne promjenama. Važeće cijene dostave vidljive su u trenutku narudžbe. Cijena dostave bit će iskazana Kupcu nakon kompletiranja narudžbe i odabira adrese za dostavu. Prodavatelj nije odgovoran za eventualna kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca.

Podnošenje prigovora
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte (na adresu Bioaromatica d.o.o. Samoborska cesta 145, Zagreb) ili putem elektroničke pošte (na aromatica@aromatica.hr). Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama na adresi Bioaromatica d.o.o. Samoborska cesta 145, Zagreb, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Podaci potrebni za podnošenje prigovora:
– poštom – na adresu:
Bioaromatica d.o.o.
Samoborska cesta 145
10090 Zagreb
– e-mailom na adresu: aromatica@aromatica.hr

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.
Odgovor na prigovor Kupca, Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Rješavanje potrošačkih sporova
Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem sporazumno kao i Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova
Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka ovdje

Upute za jednostrani raskid ugovora

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor se može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj je potrebno navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može se koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju ste odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa
Ako se jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršit povrat novca koji je od Kupca primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Kupac ponudio. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, Kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo se izvršiti tek nakon što Prodavatelju roba bude vraćena ili nakon što se dostavi dokaz da je roba poslana nazad.

3. Povrat robe
Roba se vraća ili predaje Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućena odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju, odnosno osobi koja je ovlaštena za primanje robe.

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca o jednostranom raskidu
1. Ime, prezime i adresa potrošača _____________________________
2. Prima: Bioaromatica d.o.o., Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, tel. 01/3496904, email: aromatica@aromatica.hr
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_____________________________________, naručene/primljene dana _________________.
– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
– datum.
File  Obrazac za jednostrani raskid ugovora
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odgovornost za materijalne nedostatke
Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. O postojanju materijalnog nedostatka na kupljenom proizvodu dužni ste nas odmah obavijestiti a najkasnije u roku od 2 mjeseca. Ne odgovaramo za nedostatke proizvoda koji se pojave na proizvodu nakon proteka roka dvije godine od kupnje proizvoda.

Povjerljivost podataka korisnika
Povjerljivost podataka korisnika opisuje kako Bioaromatica d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja aromatica.hr internet prodavaonice. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Bioaromatica d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja aromatica.hr Internet prodavaonice. Bioaromatica d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Svaka informacija koju prikupimo o našim korisnicima bit će korištena isključivo u svrhu za koje je namijenjena. Sve prikupljene osobne informacije (ime i prezime, email adresa, adresa dostave, kontaktni podaci) su potpuno sigurni. Svi prikupljeni podaci koriste se isključivo u svrhu poslovnog odnosa Bioaromatice d.o.o. te Kupca kao korisnika naših usluga. Prikupljeni podaci se koriste s ciljem realizacije poslovnog odnosa, boljeg razumijevanja potreba naih korisnika, s ciljem informiranja korisnika o svim pogodnostima, akcijama, ostale marketinške svrhe i u svrhe informiranja. Bioaromatica d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica koriste se usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Svi proizvodi koji su u prodaji s ove internet stranice smatraju se originalnim proizvodima te se isporučitelj i vlasnik ove web stranice Aromatica d.o.o. ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili ozljedu nastalu korištenjem proizvoda kupljenih putem ove web stranice.
Svi sadržaji na ovoj internet stranici su informativnog ili edukativog karaktera. Posavjetujte se s doktorom / liječnikom u vezi primjenjivosti bilo mišljenja ili preporuka s obzirom na svoje simptome ili bolesti.

Izjave o proizvodima
Bioaromatica d.o.o. zadržava povratne komentare o proizvodima koje ćemo rado objaviti na našoj web stranici uz pravo na lekturu i objavu istih u ostalim marketinškim materijalima.